Tagasi

Teil on ostukorvis: 0 toodet

Tellimine

Ringluspumbad Stratos

Pumbad

Tootja: WILO

Küsi pakkumist!

Esmaklassiline energiasäästlik ringluspump kütte- ja sisekliimasüsteemidele, suletud jahutus- ning tööstuslikele ringlussüsteemidele. Sobilik ühendamiseks ehitiste tehnoloogiliste seadmete süsteemidega.

Püsimagnetrootoriga elektroonilise juhtimisega (EC mootor) märja rootoriga ringluspump keermes- või äärikühendusega.

Tüübikood

Näide:

Wilo-Stratos 30/1-12

Stratos

Energeetiliselt kõrgefektiivne pump (keermes‐ või äärikliitega pump), elektrooniliselt reguleeritav

30/

Ühenduse nimiläbimõõt

1-12

Nominaalse tõstekõrguse vahemik [m]

 

Pumba eelised

- asukohast sõltumatu LC-ekraan

- infrapunaliides

- süsteemi laiendamine kommunikatsiooni liidese moodulitega Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR

- vooluhulga piiramine Q-Limit funktsiooniga (IR-pulga kaudu)

- kataforeeskihiga (KTL) pumbakorpus kaitseb kondensaatvee tekkimisel korrosiooni eest

Tehnilised andmed

- energiatõhususe indeks (EEI) ≤ 0,20

- lubatud temperatuurivahemik -10 °C kuni +110 °C

- võrguühendus 1~230 V, 50/60 Hz

- kaitseklass IP X4D

- keermes‐ või äärikliide (olenevalt tüübist) Rp 1 kuni DN 100

- max töörõhk standardmudelil: 6/10 bar või 6 bar (erimudel: 10 bar või 16 bar)

Varustus/funktsioon

Töörežiimid

- manuaaljuhtimisrežiim (n=constant)

- Δp‐c konstantse rõhkude vahe puhul

- Δp‐v muutuva rõhkude vahe puhul

- Δp‐T temperatuurijuhtimisega rõhkude vahe jaoks (IR‐pistiku, IR-monitori, Modbusi, BACneti, LONi või CANi kaudu programmeeritav)

- Q-Limit maksimaalse vooluhulga piiramiseks (seadistamine ainult IR-pulga kaudu)

Manuaalsed funktsioonid

-töörežiimi seadistamine

- rõhkude vahe nimiväärtuse seadistamine

- automaatse langusrežiimi reguleerimine

- pumba seadistus SISSE/VÄLJA lülitatud

- pöörlemiskiiruse seadistamine (manuaalrežiim)

Automaatsed funktsioonid

- töörežiimist olenev sujuv võimsuse sobitamine

- automaatne langusrežiim

- blokeerumisvastane funktsioon

- pehme käivitus

- mootori täiskaitse integreeritud rakenduselektroonikaga

Välised juhtfunktsioonid

- juhtsisend „Eelisjärjekord väljas” (võimalik IF-moodulitega Stratos)

- juhtsisend „Eelisjärjekord min” (võimalik IF-moodulitega Stratos)

- juhtsisend „analoogsisend 0–10 V” (pöörlemiskiiruse kaugreguleerimine) (võimalik IF-moodulitega Stratos)

- juhtsisend „analoogsisend 0–10 V” (nimiväärtuse kaugreguleerimine) (võimalik IF-moodulitega Stratos)

Teate- ja näidufunktsioonid

- koondveateade (potentsiaalivaba lahkkontakt)

- üksikkäituse signaal (potentsiaalivaba sulgekontakt) (võimalik IF-moodulitega Stratos)

- tõrkemärgulamp

- LC-ekraan pumba andmete ja veakoodide näitamiseks

Andmevahetus

- infrapunaliides juhtmevabaks andmevahetuseks IR-pistiku/IR‐monitoriga

- digitaalne jadaliides Modbus RTU ühendamiseks hooneautomaatikaga GA siinisüsteemi RS485 kaudu (võimalik IF-moodulitega Stratos).

- digitaalne jadaliides BACnet MS/TP alluv ühendamiseks hooneautomaatikaga siinisüsteemi RS485 kaudu (IF-moodulitega Stratos võimalik).

- digitaalne jadaliides CAN ühendamiseks hooneautomaatikaga GA siinisüsteemi CAN kaudu (võimalik IF-moodulitega Stratos).

- digitaalne jadaliides LON ühendamiseks LONWorks‐võrku (võimalik IF-moodulitega Stratos)

- digitaalne jadaliides PLR ühendamiseks GA-ga Wilo‐liidesekonverteri kaudu või firmaspetsiifiliste ühendusmoodulite kaudu (võimalik IF-moodulitega Stratos)

Kaksikpumpade haldamine (kaksikpump või 2 üksikpumpa)

- põhi‐/reservtöö (automaatne rikkejärgne ümberlülitus / ajast sõltuv pumbavahetus): võimalikud mitmed kombinatsioonid IF-moodulitega Stratosega (tarvikud)

- lisarežiim (efektiivsuse järgi optimeeritud tippkoormuse sisse- ja väljalülitus): võimalikud mitmed kombinatsioonid IF-moodulitega Stratosega (tarvikud)

Varustus

- võtmeaste pumbakorpusel (torukeermega keermesliitega pumpadel P2< 100 W)- 

- äärikliidesega pumpade korral: Ääriku versioonid   

    Standardversioon pumpadele DN 32 kuni DN 65: kombineeritud äärik PN 6/10 (äärik PN 16 vastavalt EN 1092-2) vastasäärikutele PN 6 ja PN 16   

    Standardversioon pumpadele DN 80 / DN 100: äärik PN 6 (PN 16 teostus vastavalt EN 1092-2) vastasäärikule PN 6  

    Eriversioon pumpadele DN 32 kuni DN 100: Äärik PN 16 (vastavalt EN 1092-2) vastasäärikule PN 16

- pesa valikuliseks laiendamiseks Wilo‐IF‐moodulitega

- seeriaviisiline soojusisolatsioon küttesüsteemides kasutamiseks

Tarnekomplekt

- pump koos soojusisolatsiooniga

- tihendid keermesliite korral

- seibid äärikpoltidele (ühenduse nimiläbimõõtude korral DN 32 - DN 65)

- paigaldus- ja kasutusjuhend

Lisavarustus

- keermesliited keermesühenduse korral

- vastuäärik äärikühenduse korral

- täienddetailid

- IR-pistik

- IR-monitor

- IF‐moodulid Stratos: Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Off, Ext. Min., SBM, Ext. väljas/SBM

 

 

Tagasi